Više na stranicama SLOBODNE DALMACIJE.

ZA EVENTUALNE PROPUSTE U INTERPRETACIJI RIJEČI PREDSJEDNIKA GUSS-a NOVINARKE SLOBODNE DALMACIJE, GUSS i PREDSJEDNIK GUSS-a NE SNOSE ODGOVORNOST.