REDOVNA SKUPŠTINA GUSS-a u 2014.

 

 

21. 03. 2014. održat će se REDOVNA SKUPŠTINA GUSS -a u GRADSKOJ VJEĆNICI -  SINJ s početkom u 19 sati.

 

 

Dnevni red:

          1. IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA

          2. IZVJEŠĆE O RADU GUSS-a u 2013.

          3. BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ ZA 2013.

          4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.

          5. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2014.

          6. RAZNO

 

Mole se članovi da se odazovu pozivu radi podmirenja članarine i osiguravanja kvoruma. Zahvaljivamo na razumijevanju     

                                

                                              UPRAVNI ODBOR GUSS-a 

                                                               PREDSJEDNIK: Branko Šego